CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

– Thông tin cá nhân của quý khách hàng được lưu lại trong nội bộ công ty nhằm mục đích:

+ Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm

+ Giải đáp các thắc mắc về sản phẩm

+ Cung cấp thông tin về các sản phẩm mới, khuyến mại…