CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

– Nghĩa vụ bên bán:

+ Tư vấn, hướng dẫn tất cả các thông tin liên quan tới sản phẩm để bên mua hiểu và sử dụng sản phẩm

+ Cung cấp đầy đủ sản phẩm và số lượng cho bên mua đúng thời hạn sau khi bên mua đã thanh toán đầy đủ

+ Cung cấp các chứng từ liên quan cho bên mua: Phiếu thu, hóa đơn GTGT….

– Nghĩa vụ bên mua:

+ Thực hiện đúng các quy trình, quy định do bên bán đề ra

+ Thanh toán đầy đủ số tiền theo đơn hàng

+ Hỗ trợ và cung cấp đầy đủ các thông tin khi bên bán yêu cầu