QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

– Bên mua có thể thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng ( Đối với những đơn hàng có giá trị thấp) sau khi nhận được hàng hóa và các chứng từ kèm theo

– Bên mua chuyển khoản trước 30% giá trị đơn hàng, số còn lại thanh toán qua ngân hàng ngay khi nhận hàng và các chứng từ kèm theo